Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı


Başvuru Dilekçesi için tıklayınız...

 

İlan No :14748

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Kadro ünvanı

: Araştırma Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 70

Kadro derecesi 

: 6

Duyuru başlama tarihi 

: 17.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 31.12.2013

Sonuç açıklama tarihi 

: 10.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 03.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 08.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Turizm veya Otel İşletmeciliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yiyecek içecek) Bölümü lisans mezunu olmak.

 

İlan No :14631

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü - Hemşirelik Prg.

Kadro ünvanı

: Araştırma Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 50

Kadro derecesi 

: 7

Duyuru başlama tarihi 

: 17.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 31.12.2013

Sonuç açıklama tarihi 

: 10.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 03.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 08.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

 

İlan No :14625

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi Bölümü - Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Kadro ünvanı

: Araştırma Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 50

Kadro derecesi 

: 7

Duyuru başlama tarihi 

: 17.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 31.12.2013

Sonuç açıklama tarihi 

: 10.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 03.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 08.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: Sanat Tarihi alanında yükseklisans yapıyor olmak.

 

İlan No :14627

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu - Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl. - Büro Yönetimi ve Yönetici Asist. Prg.

Kadro ünvanı

: Öğretim Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

:

Kadro derecesi 

: 6

Duyuru başlama tarihi 

: 17.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 31.12.2013

Sonuç açıklama tarihi 

: 10.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 03.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 08.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olup, İşletme alanında yükseklisans  yapmış olmak.

 

İlan No :14626

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - İlahiyat Bilimleri Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Bilimleri Anabilim Dalı

Kadro ünvanı

: Araştırma Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 50

Kadro derecesi 

: 6

Duyuru başlama tarihi 

: 17.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 31.12.2013

Sonuç açıklama tarihi 

: 10.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 03.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 08.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: Din Felsefesi alanında yükseklisans yapıyor olmak.

 

İlan No :14629

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Kadro ünvanı

: Öğretim Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 50

Kadro derecesi 

: 4

Duyuru başlama tarihi 

: 17.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 31.12.2013

Sonuç açıklama tarihi 

: 10.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 03.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 08.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: Fakültelerin Lisans mezunu olup, kürt dili alanında  en az 10 yıl tecrübeli olmak.

 

İlan No :14630

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü - Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Kadro ünvanı

: Uzman

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 80

Kadro derecesi 

: 4

Duyuru başlama tarihi 

: 25.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 08.01.2014

Sonuç açıklama tarihi 

: 14.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 10.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 13.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: (Uzaktan Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere) Fakültelerin İngiliz Dili veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olup, Kürt dili konusunda 3 yıl deneyimini belgelendirmek,

 

İlan No :17684

İlana çıkılan yer 

: Mardin Artuklu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Grafik Bölümü

Kadro ünvanı

: Öğretim Görevlisi

ALES puanı 

: 70

Kadro sayısı 

: 1

ÜDS/Dengi puanı

: 50

Kadro derecesi 

: 6

Duyuru başlama tarihi 

: 31.12.2013

Son başvuru tarihi 

: 14.01.2014

Sonuç açıklama tarihi 

: 22.01.2014

Ön değerlendirme tarihi 

: 16.01.2014

Sınav giriş tarihi 

: 20.01.2014

Başvuru tipi 

: Posta / Şahsen

Başvuru yeri  

: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçların açıklanacağı internet adresi 

: http://pdb.artuklu.edu.tr

İlan özel şart  

: Fakültelerin Grafik, Grafik Tasarımı Lisans Mezunu olup, Grafik,Grafik tasarım alanında Yükseklisans yapmış olmak.

 

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almış olmak

3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80.0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

 

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak

2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olma

3-Lisans öğrenimine mezun olunan alanda ALES?ten en az 70 puan almış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvuru dilekçe örneğini doldurduktan sonra aşağıda yazılı belgeleri; (Dilekçe Örneği için tıklayın)

 

                -Özgeçmiş

                -Lisans belgesi (onaylı)

                -Yüksek Lisans/doktora belgesi (onaylı) (ilan edilen kadroya bağlı olarak)

                -Lisans transkripti (onaylı)

                -ALES belgesi

                -Yabancı Dil Belgesi

                -Nüfus Cüzdanı fotokopisi

                -1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

                -Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge

                -Alanlarında tecrübe belgesi

                -Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

 

MUAFİYET

1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

2- 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 'Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' yürürlükten kaldırılmıştır.

3(Geçici)- Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılan sınavlarda basarili olarak bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

4(Geçici)- Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35'i, ALES puanının %50'si, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak, atama yapılabilir.

 

YÜRÜRLÜK

5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.